Welkom

Welkom bij de V.V.T.O.

de V.V.T.O., voluit Volière Vereniging Twello en Omstreken, is opgericht op 1 april 1959 en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

De V.V.T.O. valt onder de regio IJsselstrook in het district Overijssel.

 

 Algemeen Kampioen 2018:

Agapornis roseicollis oranjemasker

met 95 punten van Laurens Bouwmeester

 

De vereniging

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de vogelkweek, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij (aldus de statuten). De vereniging telt momenteel ongeveer 50 leden.

De activiteiten van de vereniging bestaan, naast zo'n 3 á 4 vergaderingen per jaar, nog uit een aantal speciale bijeenkomsten:
- een thema avond waarop een spreker uitgenodigd wordt om middels foto, film of diapresentatie, iets over de natuur in het algemeen of over vogels in het bijzonder te vertellen;
- 2 maal per jaar een gezellige bingo avond;
- ook wordt er af en toe een tafelkeuring gehouden. Hierbij vertellen keurmeesters, aan de hand van door leden meegebrachte vogels, iets over het keuren van de vogels.

In de zomer wordt de jaarlijkse BBQ avond, of iets dergelijks, gehouden.

Maar waar het echt allemaal om draait is toch de onderlinge tentoonstelling, het moment waarop ieder zijn eigen kweekresultaten kan tonen aan het grote publiek. De tentoonstelling wordt NORMAAL elk jaar in het eerste weekend van november gehouden (week 44), kijk voor data even bij "Agenda".

Behalve dit jaar:

Vanwege ons 60-jarig bestaan organiseren wij dit jaar, in nauwe samenwerking met de Gekleurde Zanger Twello, de grote Districtshow voor District Overijssel en wel van 12 tot 15 december in de zalen van Recreatiecentrum De Scherpenhof in Terwolde.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en we hopen veel inschrijvingen te ontvangen.

Binnenkort wordt de link geplaatst naar de Districts-website om in te schrijven voor deelname aan deze show door de leden van de verengingen vallend onder dit district.

Alle overige actitiviteiten worden dit jaar, door verregaande samenwerking met onze zustervereniging de Geleurde Zanger in Twello, afwisselend gehouden in het Pigika gebouw, van de scoutinggroep Vundelaar, aan de Kerklaan 3 in Twello en bij Brasserie-Restaurant Korderijnk Stationsstraat 31 in Twello.

 

 

 

NBvV
District Overijssel