Welkom

Welkom bij de V.V.T.O.

de V.V.T.O., voluit Volière Vereniging Twello en Omstreken, is opgericht op 1 april 1959 en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

De V.V.T.O. valt onder de regio IJsselstrook in het district Overijssel.

 

 Algemeen Kampioen 2018:

Agapornis roseicollis oranjemasker

met 95 punten van Laurens Bouwmeester

 

De vereniging

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de vogelkweek, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij (aldus de statuten). De vereniging telt momenteel ongeveer 45 leden.

In 2020 is de fusie met de Gekleurde Zanger Twello verder afgerond, zodat we nu vanaf 2021 samen verder gaan als  "Voorster Vogelvrienden", een vereniging met ongeveer 80 leden.

Als de nieuwe website gereed is zal hier een link worden geplaatst naar die pagina en zal na enige tijd deze site verdwijnen.

De activiteiten van de vereniging bestaan, naast zo'n 3 á 4 vergaderingen per jaar, nog uit een aantal speciale bijeenkomsten:
- een thema avond waarop een spreker uitgenodigd wordt om middels foto, film of diapresentatie, iets over de natuur in het algemeen of over vogels in het bijzonder te vertellen;
- 2 maal per jaar een gezellige bingo avond;
- ook wordt er af en toe een tafelkeuring gehouden. Hierbij vertellen keurmeesters, aan de hand van door leden meegebrachte vogels, iets over het keuren van de vogels.

In de zomer wordt de jaarlijkse BBQ avond, of iets dergelijks, gehouden.

Maar waar het echt allemaal om draait is toch de onderlinge tentoonstelling, het moment waarop ieder zijn eigen kweekresultaten kan tonen aan het grote publiek. De tentoonstelling wordt NORMAAL elk jaar in het eerste weekend van november gehouden (week 44), kijk voor data even bij "Agenda".

 

 

 

 

NBvV
District Overijssel