Nieuws

Wim Heijink Overleden

Ook namens bestuur en leden wensen wij zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

<< Ga terug naar de vorige pagina